РІШЕННЯ:

alt

Інформація грає важливу роль в забезпеченні всіх сторін життєдіяльності суспільства і особливо важлива інформація завжди підлягала захисту від розголошення та витоку.

Розвиток нових інформаційних технологій супроводжується такими негативними явищами, як промислове шпигунство, комп'ютерні злочини та несанкціонований доступ до конфіденційної інформації. Виникли нові поняття «кібертероризм», «інформаційна війна» і т.і. Тому захист інформації є найважливішим завданням в будь-якій сфері діяльності.

Правильно побудована ІТ інфраструктура покращує оперативну діяльність будь-якої компанії, оскільки створює єдиний інформаційний простір і забезпечує оперативну взаємодію усередині підприємства і з його партнерами. Технологічний світ, який постійно розвивається, диктує бізнесу свої правила - адаптивність ІТ рішень, масштабованість обладнання, надійність та безпека систем і даних.

ТОВ "Інтевро" пропонує рішення для ІТ інфраструктури та технічного захисту інформації:

Наша компанія створює оптимальні рішення, засновані на бізнес-потребах кожного окремого підприємства. Наші рішення високотехнологічні та ефективні, тому що ми застосовуємо передові світові технології і використовуємо обладнання та програмне забезпечення провідних світових виробників.Безпека бізнесу

Одним з найбільш поширених і різноманітних способів впливу на інформаційну систему, що дозволяє завдати шкоди будь-якій із складових інформаційної безпеки, є несанкціонований доступ. Він можливий через помилки в системі захисту, нераціональний вибір засобів захисту, їх некоректну установку і налаштування. Несанкціонований доступ може бути здійснено за допомогою:

ТОВ «Інтевро» пропонує своїм Замовникам повний комплекс заходів з виявлення каналів витоку та несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації, а також власні розробки засобів технічного захисту інформації.

Наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 27.04.2018 №278 ТОВ «Інтевро» видано ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації, а саме виявлення закладних пристроїв. Закладні пристрої - це мініатюрні електронні пристрої перехоплення мовної та візуальної інформації, які складаються з мікрофона та радіопередавача, або відеокамери, що забезпечують передачу отриманої інформації на досить значну відстань за допомогою електромагнітних хвиль.

Технічний захист корпоративної інформації виступає невід'ємним компонентом комплексної системи забезпечення інформаційної безпеки і сприяє мінімізації існуючих інформаційних ризиків. Технічний захист інформації передбачає комплекс заходів щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу, в тому числі технічними каналами, а також від спеціальних впливів на неї через блокування доступу.


Ми пропонуємо:

Проектування і будівництво екранованих приміщень.

Екрановане приміщення призначене для розміщення інформаційного обладнання ЦОД з метою захисту інформації через мережу електроживлення, від побічних електромагнітних випромінювань і наведень, захисту обладнання від впливу зовнішніх високочастотних імпульсів, а також захисту обладнання та інформації від несанкціонованого доступу. Існують різні технології побудови екранованих приміщень, але найбільш ефективними є болтова модульна і зварна конструкції.

Аудит і аналіз існуючих комплексів безпеки.

Ми проводимо обстеження існуючих рішень, аналізуємо їх і надаємо пропозиції щодо модернізації.Інженерна інфраструктура

Інтегрований комплекс безпеки

Інтегрований комплекс безпеки - це сукупність системи охоронної сигналізації, системи відеоконтролю і системи контролю доступу, що діють спільно і об'єднані для виконання завдань охоронного призначення.


Ми пропонуємо:

Системи охоронної сигналізації

Система охоронної сигналізації (СОС) призначена для виявлення спроб проникнення в приміщення, що охороняються, ЦОД і шафи з технічним обладнанням.

Пропоновані рішення по СОС включають: перший рубіж - контроль периметра приміщення, зовнішніх дверей; другий рубіж - контроль внутрішнього обсягу, внутрішніх дверей; третій рубіж - контроль розкриття шаф з технічним обладнанням.

Системи відеоконтролю

Система відеоконтролю (СВК) - призначена для запобігання несанкціонованого проникнення і контролю за оперативною обстановкою в приміщеннях ЦОД.

Варіанти побудови СВК включають: контроль доступу на об’єкт (ідентифікація осіб); відеоконтроль оперативної обстановки в приміщеннях; контроль доступу до шаф з технічним обладнанням.

Системи контролю доступу

Система контролю доступу (СКД) - призначена для здійснення контролю санкціонованого доступу працівників до приміщення та шаф з обладнанням.


Структуровані кабельні системи

Структурована кабельна система (СКС) є телекомунікаційною інфраструктурою локальної мережі, призначеної для передачі цифрової, мовної та відеоінформації.

Кабельні системи є тим «базисом», на якому будуються всі основні компоненти інформаційної інфраструктури підприємств і організацій. Правильна організація кабельної системи будівлі є однією з ключових завдань створення інтелектуальних систем і визначає надійність функціонування всіх служб і підрозділів компанії. Тому до створення кабельної системи будівлі необхідно підходити настільки ж відповідально, як і до спорудження самої будівлі. У той же час, зміни в технологіях передачі даних, мережевих і комунікаційних стандартах в першу чергу стосуються саме кабельної системи. Це висуває додаткові вимоги до процесу проектування, вибору комплектуючих частин для створення кабельної системи, фінансового планування з тим, щоб не виникла необхідність в модернізації, або навіть повної заміни всієї слабкострумової проводки через незначний термін.


Переваги

Переваги СКС в порівнянні зі спеціалізованими кабельними мережами:

- використовується для різних систем (комп'ютерна мережа, телефонна мережа, телевізійна мережа, система відеоспостереження, пожежна сигналізація);

- економічно більш вигідно будувати і експлуатувати СКС, ніж будувати окремі кабельні системи для кожного виду обладнання;

- СКС підтримує роботу великої кількості протоколів передачі даних, серед яких найбільш популярні Ethernet, FastEthernet, GigabitEthernet і вже 10GigabitEthernet;

- СКС дозволяє забезпечити роботу організації на період 10-20 років без додаткових фінансових витрат;

- СКС, при правильному проектуванні, не вимагає проведення додаткових будівельних або монтажних робіт при збільшенні кількості персоналу або його переміщення по будівлі, або при збільшенні кількості обладнання та додатків, що використовуються.

Запорука успіху високоякісних СКС у виконанні компанії «ІНТЕВРО»:

1. Високопрофесійне проектування СКС і планування робіт;

2. Компетентні (сертифіковані), досвідчені інженери і монтажники;

3. Високоякісні матеріали та обладнання для створення СКС;

4. Застосування професійного інструменту для монтажу та тестування;

5. Оформлення гарантійних сертифікатів від виробника на всі СКС, побудовані компанією «ІНТЕВРО».


Рішення

Наша компанія пропонує:

- проектування, монтаж і супровід структурованих кабельних систем для офісів, будинків, банків і фінансових установ, підприємств і торговельних комплексів будь-якої складності і масштабу;

- аудит і модернізація діючих СКС;

- інсталяція систем адміністрування кабельної інфраструктури:

KMS Quattro - спеціалізований програмний комплекс з адміністрування мережевої інфраструктури підприємств від компанії R&M AMPTRAC - система управління кабельною інфраструктурою в реальному режимі часу від компанії TYCO Electronics.

Системи автоматизації технологічних процесів / диспетчеризації і моніторингу

Автоматизована система управління технологічними процесами (АСУ ТП) - група рішень технічних і програмних засобів, призначених для автоматизації управління технологічним обладнанням на промислових, цивільних і адміністративних об'єктах.

Ми пропонуємо:

Проектування і впровадження АСУ ТП:

АСУ ТП дозволяє частково виключити людину з контуру управління, що призводить до скорочення чисельності штату працівників, підвищення надійності та ефективності функціонування об'єкта автоматизації в цілому. Основними функціями АСУ ТП є: контроль і управління; обмін даними; обробка, накопичення і зберігання інформації; формування сигналів тривог, побудова графіків і звітів.

Проектування і впровадження систем диспетчеризації і моніторингу.Системи збереження даних

alt

Сьогодні будь-яка організація в процесі життєдіяльності оперує інформацією, що зберігається в електронному вигляді. У межах організації інтенсивність інформаційного обміну та актуальність інформації виключно важливі, що веде до усвідомленого посилення вимог щодо зменшення часу резервного копіювання та особливо, при відновленні, як самих даних, так і інформації.

Застосування обладнання, програмного забезпечення, методологій лідерів ринку дозволяють компанії «ІНТЕВРО» пропонувати своїм замовникам передові, перевірені рішення, які можуть прискорити резервування і відновлення даних, а також спростити управління цими найважливішими процесами.

Ми пропонуємо:

«ІНТЕВРО» протягом тривалого часу є прямим партнером EMC і Symantec в нашій країні, використовує накопичений практичний досвід і пропонує повний спектр технологій, послуг і рішень для впровадження оптимального управління захистом даних і інформації корпоративних інформаційних систем.

Для забезпечення стабільності та безперервності функціонування впроваджених рішень, «ІНТЕВРО» надає повний комплекс послуг супроводу: від ремонту і технічної підтримки до повнофункціонального аутсорсингу.

Елементи рішення можуть включати такі компоненти:

Стрічкові бібліотеки.

Стрічкові бібліотеки є найпоширенішим і дешевим рішенням для зберігання резервних копій.

Дискові бібліотеки.

Емуляція стрічкових бібліотек дозволяє дисковому масиву з відносно недорогими дисками SATA-II емулювати стрічкові накопичувачі, бібліотеки і магнітні стрічки. Цим досягається підвищена продуктивність і готовність, недосяжна при використанні стрічкових пристроїв.

Резервне копіювання на диски SAN.

Під час резервного копіювання на диски SAN (мережі зберігання і передачі даних) для цільового сховища резервних копій застосовуються дискові масиви, що підключаються по мережі SAN. Це дозволяє не навантажувати LAN-мережі трафіком резервного копіювання. Це рішення є оптимальним вибором, при необхідності швидкого відновлення інформації та даних.

alt

Сервера резервного копіювання.

З метою досягнення максимальної ефективності застосовуваних способів резервного копіювання та відновлення при забезпеченні захисту інформації і даних всіх типів необхідно застосування спеціалізованого програмного забезпечення. Продуктивне і функціональне ПО сервера резервного копіювання володіє найпотужнішими можливостями підтримки сучасних методів і технологій резервного копіювання та відновлення.

Для вирішення специфічних завдань, спрямованих на використання і зберігання контент-орієнтованих даних, «ІНТЕВРО» пропонує рішення активного архіву, яке дозволяє з одного боку, продовжувати активно працювати з інформацією, розміщеною в архівах, а з іншого, забезпечувати необхідні рівні її захисту і цілісності.

Для захисту критично-важливих додатків, які вимагають відновлення даних за лічені хвилини, а не години або дні, ми пропонуємо впровадження локальних засобів багаторівневої реплікації.

Наша компанія в своїх рішеннях використовує ПО лідерів ринку: EМС NetWorker, Symantec NetBackup і Backup Exec, HP Data Protector, IBM Tivoli Storage Manager.

Традиційно мережі зберігання даних будувалися з використанням обладнання різних виробників, з одного боку надаючи користувачу свободу вибору кращого рішення, з іншого - залучаючи його в залежність від різнотипних технологій і ускладнюючи управління.

Віртуалізація систем зберігання даних нівелює технічні особливості конкретних пристроїв і може надати в користування єдиний віртуальний пул зберігання, який зібраний з безлічі гетерогенних фізичних пристроїв зберігання даних різних виробників. За допомогою єдиного уніфікованого інтерфейсу управління з нього можна легко і зручно проводити виділення віртуальних томів зберігання, представляючи їх хост серверів у вигляді локально підключених логічних пристроїв.

Ми пропонуємо:

Класичну віртуалізацію систем зберігання. Консолідація розрізнених гетерогенних систем зберігання від різних виробників всередині центру обробки даних (ЦОД) з наданням єдиного уніфікованого інструменту управління. Рішення дозволить знизити поточні витрати на управління ресурсами зберігання ЦОД, що знаходяться в експлуатації, і полегшить їх масштабування надалі вже без залежності від конкретного виробника.

Удосконалена віртуалізація систем зберігання. В якості єдиного віртуального пулу ресурсів зберігання може виступати обладнання, розміщене на територіально рознесених майданчиках, що знаходяться в межах синхронних реплікацій або розташованих в різних географічних регіонах. В рамках такого пулу можна забезпечити мобільність (переміщення) даних і їх високу доступність, реалізувавши рішення по високій готовності або катастрофостійкості.

Федеративні рівні зберігання. Віртуальний пул ресурсів зберігання може виступати окремим рівнем зберігання і бути задіяний в механізмах автоматизації багаторівневого зберігання. У цьому випадку «віртуалізується» дисковий массив, забезпечує цілісність даних і розширює функціональність свого платформного програмного забезпечення на ємність підключених систем зберігання.

Варто зазначити, що ми не проводимо чіткої межі між описаними рішеннями. Більш того, їх взаємопроникнення дозволяє нам розробляти унікальні рішення, які найкращим чином відповідають потребам конкретного підприємства.Центри обробки даних

alt

У сучасному світі обсяг інформації щорічно подвоюється, і при цьому швидкість ведення бізнесу - збільшується. Щоб бути успішною, сучасній компанії доводиться не просто оперувати великими обсягами даних, а оперувати ними швидко та ефективно.

Розуміючи потреби сучасного бізнесу, "Інтевро" створює ефективні та надійні рішення для зберігання і обробки даних (ЦОД).

В основі рішення грунтується принцип доступу до корпоративних ресурсів по мережі та віртуалізація, яка дозволить раціонально розподілити навантаження на обладнання та забезпечити безперебійну роботу різних додатків.

Рішення забезпечить зберігання, резервне копіювання та відновлення даних, гарантований доступ до всіх корпоративних додатків. При цьому територіальне розташування даних і серверів не буде мати значення, працювати з даними можна буде з будь-якого місця, маючи інтерфейс доступу та підключення до Інтернет. При необхідності можлива організація роботи з мобільного пристрою. Організувати такий ЦОД ви можете своїми силами. Але ви також можете надати виконання цього завдання фахівцям "Інтевро", тим самим скоротивши витрати, мінімізувавши ІТ ризики та скоротивши час і зусилля на створення, модернізацію або підтримку власного ЦОД.Корпоративні VPN-мережі

alt

Корпоративна мережа об'єднує підрозділи компанії, в тому числі географічно віддалені, та створює єдиний простір для швидкого обміну даними та безпечної спільної роботи співробітників з корпоративними ресурсами.

"Інтевро" пропонує реалізацію корпоративних віртуальних мереж VPN (Virtual private network). Принцип VPN мережі базується на використанні каналів глобальної мережі (WAN), що забезпечує зв'язок між територіально віддаленими підрозділами компанії без необхідності побудови окремої фізичної мережі.

Мережа VPN об'єднує підрозділи компанії в єдину мережеву інфраструктуру, забезпечує безперебійність роботи ІТ ресурсів і захист внутрішнього трафіку. VPN дозволяє організовувати безпечний доступ до корпоративної мережі для віддалених співробітників компанії.


Побудову VPN мереж компанією "Інтевро" відрізняють:

- оптимальні моделі згідно з вимогами кожного окремого підприємства,

- можливість реалізації мережевих рішень будь-якого рівня складності - від базового до рішення операторського класу,

- комплексний підхід до безпеки,

- адаптація мережі для якісної передачі відео та аудіо даних.Послуги аерофотознімання

alt

Аерофотознімання - один з найефективніших методів отримання просторових даних. Висока роздільна здатність (до декількох сантиметрів) і якість зображення забезпечують широке застосування даних аерофотозйомки в різних сферах діяльності.

Аерофотознімання проводиться з літака, вертольота та інших повітряних безпілотних літальних апаратів за допомогою спеціальної цифрової аерофотокамери.

Розрізняють планове і перспективне аерофотознімання.

Планове аерофотознімання - фотографування місцевості однією або двома камерами при відхиленні оптичної осі на кут не більше 3 градусів щодо вертикальної осі знімання.

Планова аерофотозйомка використовується в інтересах:

- містобудування та територіального планування;

- планування будівництва інфраструктурних споруд;

- контролю землекористування;

- лісового господарства;

- сільського господарства;

- екологічного контролю;

- контролю автодорожніх споруд;

- безпеки об'єктів

- оперативного моніторингу зон лих та надзвичайних ситуацій, тощо.

Переваги планової аерофотознімання:

- простота створення ортофотопланів надвисокої роздільної здатності;

- висока точність і детальність даних;

- висока продуктивність;

- одночасне отримання даних у різних спектральних каналах.

Перспективне аерофотознімання - фотографування місцевості однією або двома камерами при відхиленні оптичної осі на необхідні кути (> 3 градусів) щодо вертикалі. Перспективні аерофотознімки в різних частинах мають різкі відмінності в масштабах зображення, що залежать від того, в якому напрямку узятий вимірюваний відрізок. Тому перспективні аерофотознімки для картографування зазвичай не застосовують, їх використовують для отримання загального уявлення про характер місцевості і рельєфу.

Перевага перспективного аерофотознімання полягає у високій візуальної інформативності. Крім того, такі аерофотознімки забезпечують більше впізнавання об'єкта.

Залежно від характеру покриття місцевості розрізняють аерофотознімання кадрове, маршрутне і площадкове.

Кадрове аерофотознімання - зйомка серії кадрів окремих об'єктів місцевості.

Маршрутне аерофотознімання - зйомка смуги місцевості за довільним маршрутом, послідовні аерофотознімки якого перекриваються на задану величину поздовжнього перекриття, складаючи зазвичай 56-60%.

Площадкове аерофотознімання - зйомка площі по декількох перекриваються маршрутами. Для досягнення стереоскопічного ефекту аерофотознімання проводять з поздовжнім перекриттям сусідніх аерофотознімків.

Аерофотозйомка часто доповнює космічну зйомку для отримання більш детальних зображень окремих об'єктів і територій. В рамках виконання окремих проектів при необхідності виконує аерофотознімальні роботи.

Система диспетчеризації здійснює контроль і управління інженерними системами, забезпечує сучасний сервіс і узгоджену роботу всіх вхідних в інфраструктуру підприємства / об'єкта автономних систем, багаторівневе оповіщення в разі аварії, а також облік споживання ресурсів.

Аудит і аналіз існуючих систем АСУ ТП / диспетчеризації і моніторингу.

Ми проводимо обстеження реалізованих рішень, аналізуємо їх і висуваємо пропозиції по модернізації.